מועדון  המשקיעים  SRI GLOBAL CLUB הוא מועדון משקיעים פרטיים בעלי ניסיון עסקי, משקיעים מוסדיים ובנקאי השקעות היכולים להעניק פתרונות פיננסיים ותובנות עסקיות המיועדות לחברות החל מחברות בשלבים התחלתיים, צמיחה המעוניינות להתפתח לשווקים חדשים ועד לחברות תזרימיות שמעוניינות בצמיחה ונדרשות לגיוס נוסף לשם כך.

צוות המועדון הינו בעל ניסיון וידע אקדמי ומעשי מצטבר ארוך שנים בתחום הייעוץ העסקי לחברות בעלות מוניטין והצלחה מהידועות במשק הישראלי, לקוחות המשיקים את פעילותם גם אל מעבר לים.

כדי להתאים את שירותנו נבקשך למלא את השאלון הבא.

תודה מראש,
SRI GLOBAL CLUB

משקיע כשיר
הריני מאשר/ת כי הינני משקיע/ת הנמנה/ית בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, תשכ"ח 1968- (להלן: "משקיע כשיר" ו-"החוק").

הריני מודיע/ה, מצהיר/ה ומסכים/ה בזאת על היותי: יחיד/ה, שמתקיים בו אחד מאלו:

השווי הכולל של הנכסים הנזילים* שבבעלותי עולה על 8,364,177 ש"ח;

גובה הכנסתי בכל אחת מהשנתיים האחרונות עולה על 1,254,627 ש"ח, או שגובה הכנסת התא המשפחתי** שאליו אני משתייך עולה על 1,881,940ש"ח;

שווי הכולל של הנכסים הנזילים שבבעלותי עולה על 5,227,610 ש"ח וגובה הכנסתי בכל אחת מהשנתיים האחרונות עולה על 627,313 ש"ח, או שגובה הכנסה כאמור של התא המשפחתי שאליו אני משתייך עולה על 940,969 ש"ח;

* נכסים נזילים מזומנים, פיקדונות, נכסים פיננסיים כהגדרתם בחוק הייעוץ וניירות ערך הנסחרים בבורסה;

** תא משפחתי יחיד ובני משפחתו הגרים עמו או שפרנסת האחד על האחר;

צירוף מסמכים המעידים על משקיע כשירלפני שליחת הטופס יש לקרוא את ה Disclaimer באתר SRI
לחצו כאן לקריאת ה Disclaimer